#

0177-2843235    isvmkamlanagar@gmail.com

Activities

School Activity Calendar for the whole year
Detail of the School’s Event & Activity Calendar for the whole year.

 • Chatr bharti gathan
 • Nav versh pratipada karyakram
 • Abhibhavek sammelen
 • Vashakhi
 • Sports day
 • Mhaveer jayanti
 • Writing competitions
 • Shankracharya jayanti
 • Devdershan yatra
 • Paryavern Dives
 • Geeta path pratetogeeta
 • Yog dives
 • Vaish prateyogeeta
 • Matri sammelen
 • Shishak dives
 • Van Mahotsav
 • Hindi dives
 • Annual function
 • Maha Ashtmi
 • Hanuman jayanti
 • Shahedi divas
 • Geeta jayanti